Corona cover-19 updates

Dear parents, The following information was received by the kindergarten on Sunday the 8th of March. To parents in kindergartens and schools in Sola.  On Saturday the 7TH of March the Health Directorate extended the rules for quarantine to include all persons that have been in a country with continuous corona contagion in the last 14 days.

 This means that if your child has been in one of the countries deemed by the Health Directorate to be a high risk of contagion ( https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/Areas-with-presumed-ongoing-transmission/ ) your child may not go to school or kindergarten for 14 days after returning from abroad. This applies whether or not your child has symptoms of the disease. This measure is retroactive, which means that some children that were in school/kindergarten last week, will now need to stay home for the next 7 days.

Sola Municipality follows the ongoing recommendations that are issued by the Health Directorate.

The Children's House follows the ongoing recommendations that are issued by Sola Municipal and Health Directorate.

 

Kind regards/Med vennlig hilsen May Britt Stange

Principal
The Children's House

mail: mbstange@tchnorway.no
tlf: 934 13 379

 

 

Til foreldre i barnehager og skoler i Sola,  Lørdag 7. mars utvidet Folkehelseinstituttet reglene for karantene til å gjelde alle som har oppholdt seg i land med vedvarende koronasmitte de siste 14 dagene. 

Dette betyr at dersom deres barn har vært på ferie i ett av landene som er definert av Folkehelseinstituttet i denne lenken, så kan ikke barna gå i barnehage eller på skole før 14 dager etter hjemkomst. Dette gjelder uavhengig av om barna har symptomer på sykdom. Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, som innebærer at noen barn kan ha vært i barnehage/skole forrige uke, men vil måtte være hjemme uken som komme Sola kommune følger fortløpende de anbefalingene som kommer fra Folkehelseinstituttet.  


Vennlig hilsen 

Eli Ane Nedreskår
Leder kommunikasjon | organisasjonsavdelingen 

+47 51653024 | +47 99450101