Gode råd for å forebygge smitte i barnehage og skole

Til foresatte i barnehager og skoler Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en influensaepidemi denne vinteren. Befolkningen har lavere immunitet enn normalt, fordi det har vært lite influensa under covid-19-pandemien. FHI ser det også som sannsynlig at vi kan få både en influensaepidemi og en ny koronabølge samtidig, med flere syke samtidig enn i normalår.

Rådene fra Folkehelseinstituttet er at vi skal leve som normalt og ikke bekymre oss, men at vi skal ha gode vaner som forebygger smitte. De gruppene som anbefales vaksiner, bør vaksinere seg.

Kommuneoverlegen i Sola, Pernille Hegre Sørensen, anbefaler oss å følge rådene fra FHI.

For barn og elever er det ingen særlige restriksjoner, men vi har følgende råd om gode vaner som forhindrer smitte.

  1. Barn og elever med nyoppståtte luftveissymptomer bør være hjemme hvis de er syke (fhi.no).   Det er greit å gå i barnehagen og på skolen med restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste. 
  2. For å minske risikoen for å smitte andre bør alle ha god hånd- og hostehygiene (fhi.no) 
  3. Nå er det også høysesong for omgangssyke med norovirus. God håndhygiene er svært viktig for å forebygge smitte (fhi.no)