News

  • Gode råd for å forebygge smitte i barnehage og skole

    Til foresatte i barnehager og skoler Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en influensaepidemi denne vinteren. Befolkningen har lavere immunitet enn normalt, fordi det har vært lite influensa under covid-19-pandemien. FHI ser det også som sannsynlig at vi kan få både en influensaepidemi og en ny koronabølge samtidig, med flere syke samtidig enn i normalår.

    26/12/2022 17:56
  • Good advice for preventing infection in kindergarten and school

    The Norwegian Institute of Public Health (FHI) expects an influenza epidemic this winter. The population has lower immunity than normal, because there has been little flu during the covid-19 pandemic. FHI also sees it as likely that we could have both an influenza epidemic and a new corona wave at the same time, with more people sick at the same time than in a normal year.

    26/12/2022 17:51